Konwerter masy

Masa jest skalarną wielkością fizyczną, która określa właściwości bezwładnościowe i grawitacyjne ciał w sytuacjach, w których ich prędkość jest znacznie mniejsza niż prędkość światła.

.
Wprowadź wartość masy:
Z:
Kilograms
Grains
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons
Na:
Kilograms
Grains
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons

Nazwy jednostek masy

  • Kilograms – kilogramy
  • Grains – граны
  • Troy Ounces – uncja troy
  • Avoirdupois Ounces – zwykła uncja
  • Troy Pounds – funty troy
  • Avoirdupois Pounds – regularne funty
  • Short Tons – krótka tona
  • Long Tons – długa tona
  • Metric Tons – tona metryczna