Konwerter odległości

Konwerter online pomoże Ci przekonwertować jednostki długości z metrycznych na angielski i odwrotnie.
Wpisz wartość :
Z:
Centimeters
Inches
Feet
Yards
Meters
Chains
Kilometers
Miles
Na:
Centimeters
Inches
Feet
Yards
Meters
Chains
Kilometers
Miles

Nazwy jednostek

  • Centimeters – сантиметры
  • Inches – cale
  • Feet – stopy
  • Yards – jardy
  • Meters – metrów
  • Chains – łańcuchy
  • Kilometers – kilometry
  • Miles – mile
Miernik to odległość przebyta przez światło w próżni w określonym przedziale czasu 1/299 792 458 sekund.