Metoda nejmenších čtverců

Metoda nejmenších čtverců (MNC) – způsob vhodný pro řešení určitých úkolů, na jehož základě-minimalizace součtu čtverců odchylek jednotlivých funkcí od určených proměnných. Jedná se o základní metodu regresní analýzy, která umožňuje odhadnout neznámé parametry regresního modelu na základě selektivních údajů.

.
Metoda nejmenších čtverců
Zadejte počet párů (n)
Úhlový koeficient m
Y - průsečík
Rovnice linky- Y

Kde lze použít MNC

  • povolit nově definovaný systém rovnic (přičemž počet rovnic je větší než počet neznámých),
  • najděte řešení ne-definovaného (obvyklého) nelineárního systému rovnic,
  • přiblížit bodovou hodnotu samostatné funkce.

Díky MNC můžete získat optimální hodnocení parametrů regresní rovnice, pokud jsou splněny některé předpoklady, které jsou základem metody, relativně náhodného člena a nezávislé proměnné.