Najít náměstí krychle

Kostka je jednoduchý tvar a bylo by rozumné předpokládat, že existuje jednoduchý vzorec pro výpočet její plochy. Všechny strany krychle mají stejnou délku a všechny plochy mají stejnou plochu. Vzhledem k tomu, že kostka má šest tváří, vše, co musíte udělat, je vypočítat plochu jedné plochy a vynásobit 6, abyste našli celkovou plochu.

.

Oblast krychle přes délku žebra

Délka žebra krychle a

Příklad

1)  Jak najít plochu krychle?

Vysvětlení: Plocha krychle = 6А2, kde je a-délka strany každého žebra krychle. Jinými slovy, protože všechny strany krychle jsou stejné a je to pouze délka jedné strany krychle. U nás je 96 = 6a → a 2  = 16, takže je to Plocha jedné plochy krychle. Rozhodování, dostaneme √16, takže а = 4

2)  Jak najít plochu krychle, strana krychle je dlouhá 5 cm, jaká je celková plocha krychle?

Vysvětlení:  Kostka má 6 tváří. Plocha každé plochy je určena budováním čtvercové délky strany. 5 * 5 = 25 Vynásobte plochu jedné plochy počtem ploch, abyste získali celkovou plochu krychle. 25 * 6=150