Najít počet permutací

Část matematiky je kombinatorika, studuje pro výběr a uspořádání prvků z nějakého základního souboru podle daných pravidel. Vzorce a principy kombinatoriky se používají v teorii pravděpodobnosti pro výpočet pravděpodobnosti náhodných událostí a tím i pro získání zákonů o přidělování náhodných veličin. Počet permutací pak počet různých způsobů, jak lze uspořádat danou množinu složenou z n prvků. Kombinatorika umožňuje určit počet možných variant vývoje událostí.

.
Najít počet permutací
n =
Počet přeskupení s opakováním
n =
k1 =
k2 =
k3 =
k4 =
k5 =

Příklad permutace

Příklad všech permutací ze 3 objektů. Podle vzorce by jich mělo být přesně šest.

P3=3!=1⋅2⋅3=6

S rostoucím počtem objektů se počet permutací velmi rychle zvyšuje a vykreslování je vizuálně obtížné. Například počet permutací 6 položek je 720