Náměstí paralelepiped

Paralelepiped je trojrozměrný tvar se šesti plochami omezenými na tři páry paralelních rovin, takže všechny jeho plochy jsou rovnoběžníky. V podstatě je tvořen šesti stranami rovnoběžníku, aby získal trojrozměrný tvar nebo hranol, který má základnu rovnoběžníku.

.

Náměstí paralelepiped

Délka žebra а
Délka žebra b
Délka žebra c

Vlastnosti paralelepipedu

  • Paralelepiped je trojrozměrný tvar.
  • Má 6 tváří.
  • Má 12 žeber a 8 vrcholů.
  • Plochy paralelepipedu-paralelogram.
  • Je to hranol s paralelogramem v základně.
  • Každá strana je opačná.
  • Úhlopříčka každé plochy se nazývá úhlopříčka plochy.
  • Úhlopříčka trojrozměrného těla rovnoběžky se nazývá úhlopříčka těla.