Objem kulové vrstvy

Chcete– li najít objem kulové vrstvy, stačí si vzpomenout na jeden jednoduchý vzorec, který obsahuje tři neznámé parametry (pokud počítáte spolu s π-čtyři). Ale pro začátek si vzpomeňme, co popisuje každé slovo z určeného pojmu.

.

Objem kulové vrstvy

Zadejte poloměr základny r1
Zadejte poloměr základny r2
Zadejte výšku h

Definice a vzorce

Objem (od lat. volume – “plnění”) je kvantitativní charakteristika prostoru, který zabírá tělo nebo látku.

Míč (tj. geometrické tělo) je souhrn všech bodů prostoru, které se v něm nacházejí od středu v určité vzdálenosti (cheat. v určité vzdálenosti; To je také považováno za jeho poloměr), který se zdá být větší než nastavená hodnota pro něj.

Vrstva zde označuje určitou “omezenost” v prostoru vhodného tvaru.Шаровый слой

Jinými slovy, je to část koule, která je omezena na dvě paralelní roviny (jsou také nazývány úseky), které ve skutečnosti překračují v prostoru.

Vzorec pro výpočet objemu kulové vrstvy je následující:

kde h -výška,

r1 a r2 – poloměry základů uvažované “omezenosti”;

číslo π je matematická konstanta rovnající se 3.14.