Objem paralelního pásu

Poprvé s výpočtem objemu paralelepipedu se člověk potýká už ve škole. Pro začátek si vzpomeňme, co popisuje každé slovo z určeného pojmu. Objem je kvantitativní charakteristika prostoru, který zabírá tělo nebo látku. Paralelepiped (od starověkého Řecka. – “paralelní rovině”) – je to hranol (многогранник) se čtyřmi rohy, v jehož základě leží rovnoběžník (čtyřúhelník); jinými slovy, je – многогранник s šesti faset (tj. шестигранник), kde každá z nich je rovnoběžník.

.

Objem pravoúhlého rovnoběžníku

Délka žebra rovnoběžky a
Délka žebra rovnoběžky b
Délka žebra rovnoběžky c

Typy paralelepipedů

  • obdélníkový-který má všechny plochy-obdélníky;
  • rovný-který má čtyři boční plochy-obdélníky;
  • šikmé-které boční plochy nejsou kolmé k základům;
  • kosočtverec (od slova” kosočtverec”) – jehož plochy jsou stejné jako kosočtverec;
  • kostka (aka správný mnohostranný) – ve které plochy jsou čtverce (tj. správné čtyřúhelníky).

Zaměříme se zde na pravoúhlou odrůdu paralelepipedu, tedy kuboidu. Jinými slovy, je to mnohostranný (Polyester) se šesti plochami, kde každý z nich je obdélník (tj. čtyřúhelník, jehož každý roh je rovný).