Objem tetraedru

Chcete-li najít objem tetraedra, existují dva jednoduché vzorce s různým počtem neznámých veličin v nich. Ale pro začátek si vzpomeňme, co popisuje každé slovo z určeného pojmu.

.

Objem tetraedru

Délka žeber tetraedra a

Vzorce a definice

Objem (od lat. volume – “plnění”) je kvantitativní charakteristika prostoru, který zabírá tělo nebo látku.

Tetraedr (od starověku. – “čtyři důvody”) – je mnohostranný (polyester), jehož plochy jsou prezentovány ve formě čtyř trojúhelníků.

Správný tetraedr je jedním z 5 “platonových těles”, tj. správných mnohostranných. Jeho tváře jsou rovnostranné (správné) trojúhelníky (v počtu 4 kusů). Také má 6 žeber a 4 vrcholy (v každé z nich se sbíhají 3 žebra).

Vzorce pro výpočet objemu správného tetraedru jsou takové (jsou podobné procesu nalezení” plnosti ” octaedra):

kde je a-délka žebra dotyčného polyhedra se čtyřmi plochami (čtyřhran).

Celkový stejný vzorec pro výpočet objemu oktaedra (přes plochu základny a výšku) je následující (je podobný počítání “plnosti” jakékoliv pyramidy a hranolu):

kde s-Oblast libovolného trojúhelníku (cheat. grain tetraedra), působící jako základ,

h– výška dolů na něj.