Objem válce

Válec v geometrii má dvě definice: 1) válec je jednoduché geometrické tělo získané při otáčení obdélníku kolem jedné z jeho stran. 2) válec je geometrické tělo ohraničené válcovým povrchem a dvěma paralelními rovinami, které ho protínají. Vzorec pro nalezení objemu: V = π ⋅ r 2 ⋅ h

.

Objem válce přes poloměr a výšku

Poloměr otáčení r
Výška válce h

Objem válce přes plochu základny

Plocha základny S
Výška válce h