Objętość równoległościanu

Po raz pierwszy osoba napotyka objętość równoległościanu w szkole. Na początek przypomnijmy sobie, co opisuje każde słowo z wyznaczonego pojęcia. Objętość jest ilościową cechą przestrzeni zajmowanej przez ciało lub substancję. Równoległościan (z gr. – “płaszczyzna równoległa”) to pryzmat (wielościan) o czterech kątach, którego podstawą jest równoległobok (czworokąt); innymi słowy, jest to wielościan o sześciu twarzach (tj. sześciokąt), gdzie każdy z nich jest równoległobokiem.

.

Objętość prostokątnego prostopadłościanu

Długość krawędzi równoległościanu a
Długość krawędzi równoległościanu b
Długość krawędzi równoległościanu c

Rodzaje równoległościanów

  • prostokątny-który ma wszystkie twarze – prostokąty;
  • prosty-który ma cztery boki-prostokąty;
  • skośny– u którego boki nie są prostopadłe do podstaw;
  • romboedr – od słowa” romb”) – u którego twarze są równe rombom;
  • sześcian – znany również jako regularny wielościan) – którego twarze są kwadratami (prostymi czworokątami)