Objętość warstwy kuli

Aby znaleźć objętość warstwy kuli, wystarczy zapamiętać jeden prosty wzór, który obejmuje trzy nieznane parametry(jeśli policzysz razem z π-cztery). Ale na początek pamiętajmy, co opisuje każde słowo z wyznaczonego pojęcia.

.

Objętość warstwy kuli

Wprowadź promień podstawy r1
Wprowadź promień podstawy r2
Wprowadź wartość wysokości h

Definicje i wzory

Objętość (z łac. volume–”wypełnienie” – to ilościowa charakterystyka przestrzeni zajmowanej przez ciało lub substancję.

Bryła geometryczna) to zbiór wszystkich punktów przestrzeni, które znajdują się w niej od środka w pewnej odległości (czyt. w pewnej odległości; liczy się też jego promień), co wydaje się nie większe niż podana dla niego wartość.

Warstwa tutaj oznacza pewne “ograniczenie” w przestrzeni o odpowiednim kształcie.Шаровый слой

Innymi słowy, jest to część kuli, która jest ograniczona przez dwie równoległe płaszczyzny (nazywane są również siecznymi), które w rzeczywistości przecinają ją w przestrzeni.

Wzór na obliczenie objętości warstwy kuli jest następujący:

gdzie h jest wysokością,

r1 i r2– promienie podstaw omawianej “ograniczoności”;

liczba π jest stałą matematyczną równą 3.14.