Obliczanie powierzchni pierścienia

Pierścień ten jest płaską figurą geometryczną ograniczoną dwoma koncentrycznymi okręgami. Powierzchnia pierścienia jest zdefiniowana jako różnica powierzchni kół o promieniu wewnętrznym i zewnętrznym. Obszar pierścienia można również obliczyć, mnożąc liczbę Pi przez kwadrat połowy długości największego segmentu leżącego wewnątrz pierścienia. Można to udowodnić za pomocą twierdzenia Pitagorasa.

.

Znajdź obszar pierścienia za pomocą promieni zewnętrznych i wewnętrznych

Promień zewnętrzny pierścienia R
Wewnętrzny promień pierścienia r

Znajdź obszar pierścienia poprzez średnicę zewnętrzną i wewnętrzną

Średnica zewnętrzna D
Średnica wewnętrzna d

Kwadrat pierścienia, poprzez średni Promień i szerokość pierścienia

Szerokość pierścienia K
Średni promień r

Wzór powierzchni pierścienia poprzez promienie zewnętrzne i wewnętrzne: S= π(R² – r²) 

Wzór powierzchni pierścienia poprzez średnicę zewnętrzną i wewnętrzną: S= π/4(D² – d²) 

Wzór powierzchni pierścienia przez średni Promień i szerokość: S= 2πrk