Obraz w Base64

Usługa konwersji obrazu do Base64 online. Możesz użyć wynikowego ciągu jako adresu URL danych (data:URL) dla tagu img, poprzez src, CSS background-url itp czasami istnieje potrzeba wysłania lub wydrukowania obrazu w dokumencie tekstowym (na przykład HTML, CSS, JSON, XML), ale nie możesz tego zrobić, ponieważ znaki binarne uszkodzą składnię dokumentu tekstowego. Aby tego uniknąć, możesz zakodować obraz w Base64 i bezpiecznie go osadzić. Koder Base64 akceptuje dowolne typy obrazów o rozmiarze do 10 MB (możliwy jest również większy rozmiar, wszystko zależy od mocy urządzenia). Jeśli szukasz odwrotnego procesu, wybierz Base64 w obraz.

.
Ustaw żądany format wyjściowy
Pozbyć sięWynik zakodowanego obrazu pojawi się tutaj

Jak przekonwertować obraz na Base64 online

  1. Wybierz obraz na komputerze.
  2. W razie potrzeby wybierz żądany format wyjściowy.
  3. Kliknij przycisk “Koduj w Base64”.
  4. Skopiuj wynik z pola.

Konwerter obrazu na Base64 generuje gotowe przykłady w zależności od wybranego formatu wyjściowego. Automatycznie wykrywa typ zawartości przesłanego obrazu, dzięki czemu wystarczy skopiować gotowy wynik.