Obszar sektora koła

Sektor koła jest to część koła ograniczona łukiem i dwoma promieniami łączącymi końce łuku ze środkiem koła. Dwa promienie dzielą okrąg na dwa sektory, a jeśli kąt między tymi promieniami wynosi 180 stopni, to obszar tych sektorów jest równy.

.

Obszar sektora przez długość łuku

Długość łuku sektora
Promień okręgu

Obszar sektora pod kątem (w stopniach)

Kąt łuku
Promień okręgu