Obwód równoległoboku

Równoległobok to czworokąt, w którym przeciwne strony są parami równe i równoległe do siebie. Zgodnie z właściwością równoległoboku jego przeciwne strony są równe. Dlatego, aby znaleźć obwód, musisz złożyć wszystkie strony.

.

Obwód równoległoboku po bokach

Strona a
Strona b