Punkt wewnątrz trójkąta

Jak sprawdzić, czy punkt znajduje się wewnątrz trójkąta dwuwymiarowego, czy nie? Aby to zrobić, musisz wprowadzić współrzędne wierzchołków trójkąta i współrzędne punktu w kalkulatorze.

.

Należy do punktu trójkąta, poprzez współrzędne

Punkt wewnątrz trójkąta
Współrzędne trójkąta
Punkt
Namiary X
Namiary Y
A
B
C
Współrzędne punktu
D