Řádkové vzorce

Kalkulačka vzorce rovina v rovině může vypočítat: vzorec přímé čáry, sklon čáry, průsečík Y, vzorec paralelní čáry a vzorec kolmé čáry. Chcete-li to provést, zadejte souřadnice prvního a druhého bodu do příslušných polí.

.
Zadejte souřadnice čáry
Souřadnice prvního bodu:
X1:
Y1:
Souřadnice druhého bodu:
X2:
Y2:
Vzorec řádku:
Sklon:
Zachycení osy Y:
Vzorec rovnoběžky:
Vzorec kolmé čáry: