Rozklad Newtonova Binomu

Pokud se to vysvětlit na jednoduchém, co je Бином Newton, pak je to rozklad двучлена (a+b) stupně n). Vzorec pro rozklad na jednotlivé pre-přední celá неотрицательной míry součet dvou proměnných byla známá ještě indickým a perským математикам. Newton přinesl binomický vzorec pro obecnější případ, kdy je ukazatel stupně libovolné platné číslo. Obecně platí, že Binom představuje nekonečnou řadu.

.
Rozklad Newtonova Binomu
Binom Newton
( х )

Newtonův Binomický Vzorec

Pro přirozené číslo n, vzorec má vzhled:

kde, 

binomické koeficienty představující kombinace z n Na k, K = 0,1,2,…, n, A”!”je to znamení faktoriálu).