Společný dělitel a násobek

Největší společný faktor ( gcd ) pro dvě celá čísla je největší z jejich společných faktorů. Příklad: U čísel 22 a 12 je největší společný faktor 2.

.

Nejméně běžný násobek ( LCM ) dvou celých čísel je nejmenší přirozené číslo, které je dělitelné těmito dvěma čísly bez zbytku. Příklad: pro čísla 6 a 8 bude LCM 24.

První číslo:
Druhé číslo:
Nejmenší společný násobek :
Největší společný dělitel :