Środek opisanego okręgu trójkąta

Środkiem okręgu opisanego w pobliżu trójkąta jest punkt przecięcia środkowych prostopadłych do boków trójkąta. Innymi słowy, środkowe prostopadłe przecinają się w jednym punkcie. Jego środek jest w równej odległości od wszystkich wierzchołków, to znaczy powinien znajdować się w punkcie przecięcia środkowych prostopadłych do boków trójkąta.

.

Środek opisanego okręgu trójkąta

Punkt
Namiary X
Namiary Y
A
B
C
Cent opisanego okręgu