Środek trójkąta

Środek trójkąta lub środek ciężkości trójkąta jest punktem przecięcia median w trójkącie. Ponadto środek ciężkości dzieli medianę w stosunku do 2: 1, licząc od góry. Aby znaleźć środek, jeśli znane są współrzędne jego wierzchołków, należy znaleźć sumę trzech wartości współrzędnych ” X “i trzech wartości współrzędnych “y”. Podziel każdą sumę przez 3, uzyskaj średnią wartość Sum współrzędnych ” X ” i “Y”, które będą współrzędnymi środka ciężkości.

.

Środek trójkąta poprzez jego współrzędne

X1 =
Y1 =
X2 =
Y2 =
X3 =
Y3 =
Centra, G