Úhly polygonu

Správný mnohoúhelník je mnohoúhelník, který má všechny strany a úhly stejné. Prostřednictvím věty o součtu úhlů polygonu lze vypočítat počet jeho stran. Pokud uděláte opak, můžete vypočítat úhly správného polygonu.

.

Výpočet úhlů polygonu

Počet stran polygonu
Velikost každého vnějšího rohu
Velikost každého vnitřního rohu