Úhly pravoúhlého trojúhelníku

Obdélníkový trojúhelník je trojúhelník, ve kterém jeden z úhlů je 90 stupňů. Respektive další dva rohy dávají v součtu také 90 stupňů. Znát jeho katety zadejte je do příslušných polí a získat výsledek.

.

Najděte úhly pravoúhlého trojúhelníku přes délku katetů

Katétr pravoúhlého trojúhelníku a
Katétr pravoúhlého trojúhelníku b
Úhel α (stupeň)
Úhel β (stupeň)

Najděte úhly pravoúhlého trojúhelníku přes délku katetu a hypotenze

Katétr pravoúhlého trojúhelníku b
Hypotenze pravoúhlého trojúhelníku c
Úhel α (stupeň)
Úhel β (stupeň)