Vkladová kalkulačka

Online kalkulačka pro výpočet vkladu vám pomůže vypočítat váš příjem s přihlédnutím k vybrané úrokové sazbě banky a při zohlednění měsíčního doplňování nebo bez něj. Výsledek výpočtu je vytvořen ve formě tabulky pro každé vykazované období. Kalkulačka počítá s přihlédnutím k kapitalizaci úroku.

.
Počáteční velikost investice:
Počet období (měsíce nebo roky):
Procento pro jedno období:
Pravidelné přírůstky pro každé období:

Chcete-li dosáhnout maximální ziskovosti, měli byste zvolit vklady s kapitalizací, v takovém případě bude z částky vkladu a dříve vzniklého úroku účtován úrok.

Úroky z vkladů s kapitalizací lze vypočítat denně, měsíčně, čtvrtletně a ročně. Pokud nejsou zaplaceny, připočítají se k částce zálohy.