Výpočet vlnové délky

Tato online kalkulačka vám pomůže vypočítat vlnovou délku na základě zadané frekvence. K dispozici jsou také další tlačítka pro výpočet, kliknutím na které získáte 1/2 vlnové délky a 1/4 vlnové délky. Hotové výpočty lze získat v metrickém systému výpočtu a angličtině. 

.
MHz
Zadejte frekvenci
chodidla
palce
metrů

Справочно

Vlnová délka je to vzdálenost mezi dvěma body v prostoru nejblíže k sobě, ve kterých dochází k oscilacím ve stejné fázi.

Vlnová délka světla: 380-400 nm až 760-780 nm.

Vlnová délka, na které vysílají populární rozhlasové stanice: od 2,7 do 2,9 metru.

Vlnové délky, na kterých operátoři mobilních sítí pracují: od 35 cm (850 MHz) do 15 cm (1900 MHz).

Vlnová délka laseru, v závislosti na jeho typu, začíná od 400 nm do 760 nm.

Všechny výpočty se provádějí pomocí této kalkulačky.