Výška pyramidy

Výška pyramidy je kolmo dolů z vrcholu pyramidy do roviny základny, stejně jako je to jediná kolmice, která je jednou z důležitých lineárních charakteristik. Chcete-li najít výšku, musíte znát žebro a poloměr popsaného obvodu.

.

Vypočítat výšku pyramidy poloměrem a žebrem

Žebro pyramidy b
Poloměr popsaného obvodu základny R