Výška rovnoběžníku

Výška rovnoběžníku je kolmice, která je odkudkoli na jedné straně rovnoběžníku na přímku obsahující opačnou stranu. Výška rovnoběžníku se také nazývá délka tohoto kolmice. Chcete-li zjistit jeho výšku, musíte vynásobit sinus úhlu stranou.

.

Vypočítat výšku rovnoběžníku znát délku strany a úhel

Základna rovnoběžníku a
Úhel rovnoběžníku α°