Výška trojúhelníku

Pro zjištění výšky trojúhelníku, použijeme jednou z vlastností trojúhelníku: výšky, vymezené v každém trojúhelníku, rozděluje ho na dva pravoúhlé trojúhelníky, když se staneme souvisejících катетом. A také vědět, že výška snížená na stronu ji rozděluje na polovinu. Znát všechny tři strany lze vypočítat výšky podle Pythagorovy věty.

.

Najděte výšku libovolného trojúhelníku přes jeho strany

Strana trojúhelníku a
Strana trojúhelníku b
Strana trojúhelníku c
Výška dolů na stranu a
Výška dolů na stranu b
Výška dolů na stranu c