Wielkość sektora kulowego

Aby znaleźć objętość sektora kulowego, wystarczy zapamiętać jeden prosty wzór, który obejmuje dwa nieznane parametry (jeśli policzysz razem z π– trzy). Ale na początek pamiętajmy, co opisuje każde słowo z wyznaczonego pojęcia.

.

Wielkość sektora kulowego

Wprowadź promień kuli R
Wprowadź wartość wysokości h

Wzory i definicje

Objętość (z łac. volume–”wypełnienie” – to ilościowa charakterystyka przestrzeni zajmowanej przez ciało lub substancję.

Bryła geometryczna) to zbiór wszystkich punktów przestrzeni, które znajdują się w niej od środka w pewnej odległości (czyt. w pewnej odległości; liczy się też jego promień), co wydaje się nie większe niż podana dla niego wartość.

Sektor tutaj oznacza pewne “ograniczenie” w przestrzeni odpowiedniej formy.Шаровый сектор

Innymi słowy, jest to część [objętości] kuli (która wydaje się być rodzajem ciała geometrycznego), która jest ograniczona krzywą przez powierzchnię segmentu kuli (nie mylić z segmentem sferycznym) i powierzchnię stożkową z podstawą i wierzchołkiem w postaci odpowiednio podstawy segmentu i środka kuli.

Dwie formuły do obliczania objętości sektora kulowego:

gdzie h jest wysokością segmentu kulowego, który należy do sektora kulowego,

 R– promień [dużego koła] kuli;

liczba π jest stałą matematyczną równą 3.14.