Współczynnik kątowy prosty

Współczynnik kątowy prostej, w równaniu y = kx + b na płaszczyźnie współrzędnych, jest liczbowo równy stycznej kąta (stanowiącej najmniejszy obrót od osi Ox do osi Oy) między dodatnim kierunkiem osi odciętej a daną linią prostą. Współczynnik kątowy jest dodatni, gdy wykres funkcji wzrasta i ujemny, jeśli wykres funkcji maleje. Gdy linia jest równoległa do osi X, wówczas współczynnik kątowy nie istnieje, ponieważ jest narysowany w nieskończoność.

.

 

Współczynnik kątowy prostej, poprzez współrzędne

Punkt
Namiary X
Namiary Y
Punkt 1
Punkt 2
Współczynnik kątowy, k