Wysokość równoległoboku

Wysokość równoległoboku to prostopadła obniżona z dowolnego punktu jednej strony równoległoboku do linii prostej zawierającej przeciwną stronę. Wysokość równoległoboku jest również nazywana długością tego prostopadłego. Aby znaleźć jego wysokość, należy pomnożyć sinus kąta na bok.

.

Oblicz wysokość równoległoboku znając długość boku i kąt

Podstawa równoległoboku a
Kąt równoległoboku α°