Wysokość trójkąta równobocznego

Trójkąt równoboczny jest trójkątem, w którym wszystkie boki są równe. Podobnie wysokości narysowane z dowolnego wierzchołka są również równe. Wszystkie kąty są równe 60 stopni. Linie proste, które tworzą trójkąt, to boki, a punkty ich kontaktu są wierzchołkami. Jeden z segmentów biegnących równolegle do płaszczyzny poziomej nazywa się podstawą.

.

Znajdź wysokość trójkąta równobocznego znając długość jednego boku

Bok trójkąta równobocznego a