Wysokość trójkąta

Aby znaleźć wysokość trójkąta, użyjemy jednej z właściwości trójkąta: wysokość narysowana w dowolnym trójkącie dzieli go na dwa trójkąty prostokątne, stając się sąsiednią nogą. A także wiedząc, że wysokość obniżona na stronie dzieli ją na pół. Znając wszystkie trzy strony, można obliczyć wysokości na podstawie twierdzenia Pitagorasa.

.

Znajdź wysokości dowolnego trójkąta po jego bokach

Bok trójkąta a
Bok trójkąta b
Bok trójkąta c
Wysokość obniżona do boku a
Wysokość obniżona do boku b
Wysokość obniżona do boku c