Wzajemne rozmieszczenie płaszczyzn

Dwie płaszczyzny w przestrzeni mogą być wzajemnie równoległe lub przecinające się. Płaszczyzny są równoległe, Jeśli dwie przecinające się proste jednej płaszczyzny są odpowiednio równoległe do dwóch przecinających się prostych drugiej płaszczyzny. Płaszczyzny świerka przecinają się, a następnie tworzą dwa ostre i dwa kąty rozwarte. Kalkulator ten określa płaszczyzny przecinają się, czy nie, a także prostopadłe czy nie. Aby to zrobić, wprowadź równania dwóch sprawdzalnych płaszczyzn.

.

Wzajemne rozmieszczenie płaszczyzn

Wprowadź równania płaszczyzn:
x +
y +
z +
= 0
и
x +
y +
z +
= 0