Żebro kostki

Sześcian jest regularnym wielościanem, którego każda twarz jest kwadratem. Szczególny przypadek prostopadłościanu i pryzmatu. Sześcian ma sześć twarzy i dwie podstawy. Przeciwne twarze są zawsze równoległe do siebie. Sześcian ma 12 KRAWĘDZI, trzy z nich przecinają się w wierzchołku.Punkty przecięcia krawędzi nazywane są wierzchołkami. Ich liczba wynosi osiem.

.

Znajdź krawędź sześcianu znając objętość

Objętość kostki V

Znajdź długość krawędzi sześcianu znając przekątną

Przekątna kostki d