Znajdź obwód trójkąta

Obwód jest zwykle nazywany długością wszystkich boków wielokąta. Obwód jest oznaczony wielką literą łacińską P. istnieje kilka sposobów znalezienia obwodu trójkąta, który z nich ma zastosowanie zależy od pierwotnie znanych danych.

.

Znajdź Obwód znając trzy strony

Długość boku A
Długość boku B
Długość boku C

Znajdź obwód trójkąta, znając jego powierzchnię i promień wpisanego okręgu

Obszar trójkąta S
Promień wpisanego okręgu r

Znajdź obwód trójkąta, znając dwie strony i kąt między nimi

Znana strona А
Znana strona B
Kąt między bokami α