Znajdź plac kostki

Sześcian jest prostym kształtem i rozsądnie byłoby założyć, że istnieje prosta formuła obliczania jego pola powierzchni. Wszystkie boki sześcianu mają tę samą długość, a wszystkie twarze mają ten sam obszar. Ponieważ sześcian ma sześć twarzy, wszystko, co musisz zrobić, to obliczyć powierzchnię jednej twarzy i pomnożyć przez 6, aby znaleźć całkowitą powierzchnię.

.

Powierzchnia sześcianu przez długość krawędzi

Długość żebra sześcianu a

Przykładowe pytanie

1)  Jak znaleźć pole powierzchni sześcianu?

Wyjaśnienie: pole powierzchni kostki= 6А2, gdzie A jest długością boku każdej krawędzi sześcianu. Innymi słowy, ponieważ wszystkie boki sześcianu są równe, a jest tylko długością jednej strony sześcianu. Mamy 96= 6a → a 2  = 16, jest to obszar jednej powierzchni sześcianu. Rozwiązując, otrzymujemy √16, więc а = 4

2)  Jak znaleźć pole powierzchni sześcianu, bok sześcianu ma długość 5 cm, jaka jest całkowita powierzchnia sześcianu?

Wyjaśnienie:  Sześcian ma 6 twarzy. Obszar każdej powierzchni określa się przez kwadratowanie długości boku. 5 * 5 = 25 Pomnóż powierzchnię jednej powierzchni przez liczbę ścian, aby uzyskać całkowitą powierzchnię sześcianu. 25 * 6=150