Długość łuku

Łuk jest częścią koła. Długość łuku to odległość wzdłuż części koła, która tworzy łuk.
Obwód można obliczyć w następujący sposób. Konieczne jest obliczenie obwodu, a następnie pomnożenie przez miarę łuku i podzielenie uzyskanego wyniku przez 360 stopni.

.

Długość łuku przez promień i kąt

Promień r
Kąt n°