Kalkulačka CHmod

Používá webmasteři k omezení přístupu k souborům nebo adresářům. U některých programů FTP (nebo TELNET) je nutné zadat 3místné číslo, které definuje úrovně přístupu k souborům (adresářům). K získání této hodnoty se používá navrhovaná kalkulačka..

.
Chmod
PermissionOwnerGroupOther
Read
Write
Execute