Kalkulačka elipsa Square

Elipsa je uzavřená křivka v rovině, která může být získána jako průsečík roviny a kruhového válce nebo jako ortogonální projekce kruhu do roviny. Obvod je soukromý případ elipsy. Abychom zjistili oblast elipsy, musíme znát délku dvou poloosů nebo délku dvou os elipsy. Pokud znáte uvedené hodnoty, můžeme použít vzorec pro výpočet elipsovy plochy.

.

Oblast elipsy po délce dvou poloosů

Dlouhé velké poloosy a:
Délka malé poloosy b:


Oblast elipsy o délce dvou os

Délka velké osy A:
Délka malé osy B:

Vzorec pro výpočet s-podlahové plochy a, b: S= πab

Vzorec pro výpočet S náměstí osami A, B:  S= πAB/4

Kde s – oblast, a A B – poloosy, a A B-osy elipsy, π je číslo Pi, které je vždy přibližně stejné 3,14.