Kalkulator powierzchni elipsy

Elipsa — zamknięta krzywa na płaszczyźnie, którą można uzyskać jako przecięcie płaszczyzny i cylindra kołowego lub jako ortogonalny rzut koła na płaszczyznę. Okrąg jest szczególnym przypadkiem elipsy. Aby poznać obszar elipsy, musimy znać długość dwóch półosi lub długość dwóch osi elipsy. Jeśli znasz te wartości, możemy zastosować wzór do obliczenia powierzchni elipsy.

.

Powierzchnia elipsy wzdłuż długości dwóch półosi

Długa duża półosie a:
Długa półosie b:

Obszar elipsy wzdłuż długości dwóch osi

Długość dużej osi A:
Długość małej osi B:


Wzór na obliczenie powierzchni S na półosiach a, b: S= πab

Wzór na obliczenie S powierzchni osi A, B:  S= πAB/4

Gdzie S jest obszarem, a i b są półosiami, A i B są osiami elipsy, π jest liczbą Pi, która jest zawsze w przybliżeniu równa 3,14.