Kwadrat czworokąta

Czworokąt to wielokąt zawierający cztery wierzchołki i cztery boki. Żadne trzy wierzchołki czworokąta nie leżą na jednej linii prostej rozróżnia się czworokąty wypukłe i nie wypukłe

.
Obszar czworokąta przez przekątne i kąt między nimi
Przekątna czworokąta d1
Przekątna czworokąta d2
Kąt między przekątnymi α

Wzór obliczania powierzchni czworokąta, przez przekątne i kąt między nimi:

S=1​/2d1d2sinα

Obszar czworokąta przez boki i kąty między tymi bokami
Strona а
Strona b
Strona c
Strona d
Kąt między bokami α°
Kąt między bokami β°

Wzór na obliczenie powierzchni czworoboku przez cztery jego boki i kąty między tymi bokami:

p – Obwód czworoboku podzielony przez dwa.