Objem zkráceného kužele

Chcete– li najít objem zkráceného kužele (kónické vrstvy), stačí si vzpomenout na jeden jednoduchý vzorec, který obsahuje tři neznámé parametry (pokud počítáte spolu s π-čtyři). Ale pro začátek si vzpomeňme, co popisuje každé slovo z určeného pojmu.

.

Objem zkráceného kužele

Poloměr spodní základny r1
Poloměr spodní základny r2
Výška h

Vzorce a definice

Objem (od lat. volume – “plnění”) je kvantitativní charakteristika prostoru, který zabírá tělo nebo látku.

Kužel (od Staroměstského náměstí. –”сосновая zvíře”) – to je povrch, který je tvořen v prostoru množstvím záření (полупрямых; oni a tvoří ji), vykonává úlohu konektor všechny body jakési ploché křivky (čáry; to je jeho vodící) s tímto bodem prostoru (to se zdá být jeho vrcholem).

Zkrácení znamená určitou “odříznutí”.

Jinými slovy, je to část kužele, která se skrývá mezi základnou (tj. внутренностью uzavřené křivky) a rovinou, která je rovnoběžná se základnou a je umístěn mezi jeho vrcholem a základnou.

Všimněte si, že kužel je pyramida, pokud jeho základna je mnohoúhelník.Конус и усеченный конус

Vzorec pro výpočet objemu zkráceného kužele je následující:

kde je H-výška” odříznutého ” kužele,

r1 a r2-poloměry dolní a horní základny;

číslo π je matematická konstanta rovnající se ≈3.14.