Obwód prostokąta

Prostokąt jest czworokątem, którego cztery kąty proste i boki są równe parami. Obwód prostokąta jest równy sumie długości jego boków. Do obliczeń można określić długość i szerokość prostokąta lub jego przekątną i jedną z boków.

.

Obwód prostokąta znając dwie strony

Strona a
Strona b

Obwód prostokąta znając przekątną i bok

Strona a
Kort d