Plocha čtyřúhelníku

Čtyřúhelník je mnohoúhelník, který obsahuje čtyři vrcholy a čtyři strany. Žádné tři vrcholy čtyřúhelníku neleží na jednom přímce rozlišují konvexní a nevyčíslitelné čtyřúhelníky

.
Oblast čtyřúhelníku přes úhlopříčky a úhel mezi nimi
Úhlopříčka čtyřúhelníku d1
Úhlopříčka čtyřúhelníku d2
Úhel mezi úhlopříčkami α

Vzorec pro výpočet čtvercového čtyřúhelníku, přes diagonály a úhel mezi nimi:

S=1​/2d1d2sinα

Oblast čtyřúhelníku přes strany a rohy mezi těmito stranami
Strana а
Strana b
Strana c
Strana d
Úhel mezi stranami α°
Úhel mezi stranami β°

Vzorec pro výpočet plochy čtyřúhelníku přes čtyři jeho strany a úhly mezi těmito stranami:

p – obvod čtyřúhelníku je rozdělen na dva.