Výpočet hustoty hmoty

Hustota hmoty je skalární fyzikální veličina definovaná jako poměr tělesné hmotnosti k objemu obsazenému tímto tělesem. Na základě definice hustoty je obvyklé měřit ji v kg / m³.

.

Výpočet tělesné hustoty

Hmotnost, kg:
Objem, m3:

Hustotu zjistíme podle vzorce:

Kde m – je tělesná hmotnost, V – je její objem;

Při výpočtu hustoty plynů za standardních podmínek lze tento vzorec napsat také ve tvaru:

Kde M – je molární hmotnost plynu, V – je molární objem (za standardních podmínek je přibližně roven 22,4 l / mol).

Jak teplota klesá, zpravidla se zvyšuje hustota, i když existují látky, jejichž hustota se v určitém teplotním rozmezí chová odlišně, například voda, bronz a litina. Hustota vody má tedy maximální hodnotu při 4 ° C a klesá s rostoucí i klesající teplotou vzhledem k této hodnotě.

Se změnou stavu agregace se hustota látky náhle změní: hustota se zvyšuje během přechodu z plynného stavu do kapaliny a při tuhnutí kapaliny. Voda, křemík, vizmut a některé další látky jsou výjimkou z tohoto pravidla, protože jejich hustota během tuhnutí klesá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *