Výpočet obvodu, plochy a průměru kruhu

Dáme vám do pozornosti kalkulačku pro výpočet obvodu, plochy a průměru kruhu. Všechny tyto tři charakteristiky kruhu spolu úzce souvisejí. Pokud znáte alespoň jednu charakteristiku kružnice, můžete pomocí této kalkulačky vypočítat další dvě charakteristiky.

.
Plocha kruhu:
Průměr kruhu:

Pro referenci

Kruh (kruh) je geometrický útvar v rovině, jehož všechny body jsou ve stejné vzdálenosti od daného bodu (středu kruhu).

Oblast vzorce kruhu: S = πR²

Vzorec obvodu: L = 2πR
Průměr kruhu přes oblast: D = 2 * (√ (S / π))