Výpočet vzdálenosti mezi body

Vzdálenost mezi dvěma body v rovině je délka přímky spojující tyto body. Vzorec pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma body:

.
Tečka А
(XA, YA)
Tečka Б
(XB, YB)

Tuto kalkulačku lze také použít k nalezení vzdálenosti mezi body v pravoúhlém souřadném systému. Použít tečku jako oddělovač.