Wysokość trójkąta równoramiennego

Wzór wysokości trójkąta równoramiennego można uzyskać z twierdzenia Pitagorasa, a także ze wzoru Herona. Trójkąt równoramienny nazywa się trójkątem, w którym dwa z trzech boków są ze sobą równe. Korzystając z właściwości trójkąta równoramiennego: wysokość obniżona do podstawy jest jednocześnie dwusieczną i medianą oraz środkiem prostopadłym, można wyprowadzić wzór na znalezienie wysokości trójkąta równoramiennego.

.

Znajdź wysokość trójkąta równoramiennego, przez podstawę i bok

Формула высоты равнобедренного треугольника

Bok trójkąta a
Podstawa trójkąta b